Daugmales pagasta bibliotēka

Kontakti:
Ķekavas novads, Daugmale, “Salnas”, LV-2124
T.67957444
E-pasts: daugmales-bibl@kekava.lv

E-KATALOGS:  balozi.biblioteka.lv    Palīdzība lietošanā

Seko mums: Facebook.com

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00-13:00; 14:00-18:00
Otrdiena: 8:00-13:00; 14:00-17:00
Trešdiena: Metodiskā diena – apmeklētājus nepieņem
Ceturtdiena: 9:00-13:00; 14:00-19:00
Piektdiena: 8:00-14:00

Uzmanību!

No 11.jūlija – 21.augustam bibliotekāres atvaļinājuma laikā bibliotēka būs slēgta.

E-katalogs (palīdzība lietošanā)
Pakalpojumi
Bezmaksas pakalpojumi:

  •     iespieddarbu un periodikas izsniegšana lasītājiem;
  •     konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumiem, informācijas meklēšanas iespējām
  •     bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi – izstādes, lekcijas, tematiskie  pasākumi;
  •     interneta pakalpojumi;
  •     informācijas meklējumsistēmu (alfabētiskā kataloga, kartotēkas), elektroniskā kataloga izmantošana;
  •     bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktoloģisko uzziņu sniegšana;
  •     abonētās datubāzes Letonika, Lursoft.

Maksas pakalpojumi:

Abonētās datubāzes

Letonika

Letonika ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā.

Pateicoties Kultūras informācijas sistēmu centra atbalstam, no 2018. gada Baložu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā jaunu pakalpojumu – datubāzes Letonika.lv attālināto pieeju. Pieejas datus jautāt bibliotekāriem!  Letonika.lv lapas adrese, kurā attālinātajam lietotājam ir jāievada lietotājvārds un parole, ir ŠEIT: http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients.

Lursoft

Lursoft laikrakstu bibliotēka (news.lv) ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada.

Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.

Aicinām interesentus izmantot šo iespēju!

Abonētā prese

100 Labi Padomi Ilustrētā zinātne Padoms rokā
9vīri Ir Pastaiga
Annas psiholoģija Kas Jauns Patiesā dzīve
Astes Kā būt laimīgai Pērle
Burda Style Klubs Planētas noslēpumi
Citādā pasaule Latvijas noklusētā pagātne Praktiskais latvietis
Dari pats Lauku Māja Praktiskie Rokdarbi
Dārza pasaule Leģendas Privātā dzīve
Deko Lilit Santa
Dekoratives Hakeln Mans dārzs  Spīgana
Ieva Mans mazais  Una
Ievas stāsti Māja laukos Verena GER
Ievas veselība Mājas viesis Žurnāls Vakara ziņas
Ievas virtuve Noslēpumi un fakti
Ilustrētā pasaules vēsture Ok!

Darba rādītāji

2020 2021 2022
Bibliotēkas krājums 8172 7977 8661
Lasītāju skaits 177 157 187
Apmeklējumu skaits 2959 3256 3013
Izsniegumu skaits 7283 7700 6328

Par bibliotēku
Bibliotēka atrodas pagasta pārvaldei piederošās telpās, daudzdzīvokļu mājas 1.stāvā, tās kopējā platība ir 46 m2. Vissenākie dati par bibliotēkas pirmsākumiem konstatēti Daugmales ciema bibliotēkas summārās uzskaites grāmatā 1958. gada 10. janvārī. Norakstītas 52 grāmatas. Šo gadu tad arī uzskata par bibliotēkas dibināšanas gadu. Pirmā Daugmales ciema bibliotēkas vadītāja bija Milda Krūmiņliepa. Bibliotēka atradās Daugmales tautas nama telpās.

1972.gadā bibliotēka pārvietota uz daudzdzīvokļu mājas “Straumes” telpām. No 1994.gada aprīļa bibliotēkas vadību pārņēma Sandra Bergmane. 1999.gada 22.septembrī Daugmales pagasta padome pieņēma lēmumu par bibliotēkas pārvietošanu uz Daugmales pagasta padomes telpām. 2000. gada janvārī Daugmales bibliotēka sāka savu darbību Daugmales pagasta padomei piederošajās telpās. No 2001. gada 1. septembra – 2019.g. jūnijam Daugmales bibliotēkas vadītājas pienākumus veica Velta Cīrule. No 2019.gada 8.jūlija par bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Iveta Barone.

2006. gadā veikts kapitālais remonts, iegādāts jauns inventārs, nomainīti logi. Bibliotēku reģistrā reģistrēta 2004.gada 13.septembrī, un tās oficiālais nosaukums ir Daugmales pagasta bibliotēka.

2016.gada 17.novembrī bibliotēka tika akreditēta uz pieciem gadiem.