Ķekavas pagasta bibliotēka

Kontakti:
Ķekavas novads, Ķekava, Rīgas iela 26, LV-2123
T.67935810  Mob. tel. 28691304

E-pasts: kekavas-bibl@kekava.lv

E-KATALOGS

Seko mums:  Facebook.com

Darba laiks

Pirmdiena 12:00-19:00
Otrdiena 12:00-19:00
Trešdiena 10:00-17:00
Ceturtdiena 11:00-18:00
Piektdiena 10:00-17:00
Sestdiena* 10:00-14:00

* No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās nestrādā (vasaras darba laiks).
Katra mēneša pēdējā otrdiena – spodrības diena.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi
Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:

 • grāmatu un preses izsniegšana;
 • e-katalogs;
 • Novads (novadpētniecības datubāze par Ķekavas novadu un ievērojamiem novadniekiem);
 • abonētās datubāzes (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka);
 • datorpakalpojumi;
 • internets;
 • konsultācijas informācijas meklēšanā;
 • starpbibliotēku abonementa pakalpojumi;
 • tematiskas literatūras izstādes;
 • jauno grāmatu dienas;
 • tematiski pasākumi;
 • novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums.

Maksas pakalpojumi:

 • kopiju izgatavošana;
 • izdruka;
 • skenēšana.

Abonētā prese

Žurnāli

 • 100 Labi Padomi
 • 9 vīri
 • Annas psiholoģija
 • Astes
 • Avene
 • Avenīte
 • Citāda pasaule
 • Copes lietas
 • Dari pats
 • Dārza pasaule
 • Deko
 • Dienas Bizness
 • Domuzīme
 • GEO
 • Ieva
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Ievas Virtuve
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ir
 • Kas jauns
 • Klubs
 • Ko Ārsti Tev Nestāsta
 • Latvijas Leģendas
 • Lauku Māja
 • Leģendas
 • Likums un Taisnība
 • Lilit
 • Mans mazais
 • Mājas Viesis
 • Nezināmā Vēsture
 • OK!
 • Patiesā dzīve
 • Planētas Noslēpumi
 • Praktiskais Latvietis
 • Praktiskie rokdarbi
 • Privātā dzīve
 • Rīgas laiks
 • Santa
 • SestDiena
 • Una
 • Vakara Ziņas
 • Veselība
 • Zintnieks

Avīzes

 • Diena
 • Ievas Padomu Avīze
 • Latvijas Avīze
 • Rīgas Apriņķa Avīze

Abonētās datubāzes

LETONIKA  Latviska uzziņu un tulkošanas sistēma par Latviju, vēsturi, valodu, kultūru, vidi. Plašas enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošas, skaidrojošas un terminu vārdnīcas , bagāta attēlu krātuve, latviešu literatūras klasika.
 LURSOFT ,,laikrakstu bibliotēka’’ Latvijas laikrakstu publikācijas, kas katru dienu tiek papildinātas ar jaunāko informāciju. Laikrakstu arhīvs pieejams pārsvarā no 1994.gada. ,,Latvijas Vēstnesis’’ – 2000.gada

Darba rādītāji

Rādītāji 2020.g. 2021.g. 2022.g.
Krājums 14236 14582 14707
Lasītāju skaits 1111 846 1069
Apmeklējumu skaits 18541 13109 16452
Izsniegumu skaits 25269 21986 24397

Par bibliotēku
1921.gadā Doles pagastā darbojās Doles lasāmais klubs, kura dibināšanas rosinātājs bija Doles – Ķekavas sešklasīgās pamatskolas pārzinis Pēteris Leitis.1929. gadā lasāmajā klubā darbojās 96 biedri un bibliotēka ar 874 sējumiem.1937.gadā bibliotēkas krājums pieauga līdz 1275 sējumiem. 1945. gadā Doles pagastā tiek izveidotas divas ciema padomes – Doles un Ķekavas. Kopš 1947.gada ir saglabājušās bibliotēkas inventāra grāmatas, un šis gads tiek pieņemts par Ķekavas ciema bibliotēkas dibināšanas gadu.

2009.gada pavasarī bibliotēka pārceļas uz jaunām, speciāli bibliotēkai piemērotām telpām renovētajā Doles Tautas namā. Lietotājiem telpas tiek atklātas 2009.gada 9.maijā. Pēc 2009.gada 1.jūlija reģionālās reformas Ķekavas novadā tiek apvienoti Ķekavas pagasts, Daugmales pagasts un Baložu pilsēta.

Bibliotēka akreditēta 2009.gada 27.oktobrī.

Bibliotēkā par vadītājām daudzus gadus strādājušas Zenta Raita, Zinaida Ļepņova, Ruta Bīlande.

Ķekavas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un sociālās komunikācijas centrs. Informācijas un zināšanu laikmetā pieaug bibliotēkas nozīme kā universālā informācijas pakalpojuma sniedzējai, tā ietver gan sociālās dzīves, gan biznesa un ekonomikas, gan valsts pārvaldes un pašvaldības informacionālās vajadzības.

Bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums atbilstoši atsevišķu indivīdu un grupu informācijas, izglītības un personības pilnveidošanas vajadzībām, ieskaitot brīvā laika pavadīšanu. Bibliotēkai ir liela nozīme demokrātiskas sabiedrības attīstībā.

Pateicoties projektam ,,Informacionālo procesu sakārtošana Rīgas rajona publiskajās bibliotēkās” no 2003.gada jūnija mēneša bibliotēkā ir pieejams internets, 3 datori.

 

Publisko bibliotēku attīstības projekta ,,Trešais tēva dēls” ietvaros 2008.gadā bibliotēka saņēma vēl 7 jaunus datorus, multifunkcionālo kopētāju, printeri. Tika uzlabots interneta pieslēguma ātrums, nodrošināta bezmaksas pieeja internetam, bezvadu interneta iespējas.

Bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums atbilstoši atsevišķu indivīdu un grupu informācijas , izglītības un personības pilnveidošanas, izklaides vajadzībām.

Bibliotēka organizē literatūras popularizēšanas pasākumus, literāras ekskursijas, izstādes, jaunumu apskatus u.c. Informācija par jaunumiem tiek publicēta vietējā preses izdevumā ,,Ķekavas Novads”, Ķekavas novada Kultūras aģentūras mājas lapā.

Vēsture

Bibliotēkas pirmsākumi saistīti ar 1907.gadā dibināto Doles Saviesīgo biedrību, kura skolas direktora V.Ramana vadībā organizē sabiedrības kultūras dzīvi.

1910.gada 1.februārī Vidzemes vicegubernators apstiprina Doles Saviesīgās biedrības iesniegto projektu – uz Vecā kroga pamatiem būvēt Doles biedrības namu par tautas saziedotajiem līdzekļiem. Namu atklāj 1911.gada 2.oktobrī.

1921.gadā Doles pagastā darbojas Doles lasāmais klubs, kura dibināšanas rosinātāji ir Doles – Ķekavas sešklasīgās pamatskolas pārzinis Pēteris Leitis. 1929.gadā klubā darbojas 96 biedri un bibliotēka ar 874 sējumiem.

1937.gadā krājums pieaug līdz 1275 sējumiem. Padomju varas laikā Doles Tautas namā (šāds nosaukums radās pēc Pirmā pasaules kara) atrodas ciema izpildkomiteja.

Kopš 1947.gada ir saglabājušās bibliotēkas inventāra grāmatas, tāpēc šis gads tiek pieņemts par Ķekavas ciema bibliotēkas dibināšanas gadu, kurā par vadītājām daudzus gadus ir strādājušas Zenta Raita, Zinaida Ļepņova, Ruta Bīlande.