CITAS NODARBĪBAS

Ķekavas kultūras nams

Amatierteātris ``Jaunais Miltu teātris``
Moto: “Te ir mans patvērums, mana tehniskā palīdzība, mana kurmja aliņa
un reizēm arī mans kājslauķītis. “

Mūsu sastāvs , kas pārstāv dažādas paaudzes, ir mainīgs, tomēr saglabājot ilggadīgu kolektīva kodolu. Savās izrādēs uzrunājam skatītāju gan caur smiekliem, gan asarām, gan dzeju, gan vietējo slengu, gan laikmetīgā valodā, gan piesardzīgi pārcilājot mantojumu. Grupa arvien ir atvērta jaunu tēmu un formu meklējumiem.

Ar mums var iepazīties un draudzēties –
skaujot: Ķekavā, Gaismas ielā 17, pagrabiņā,
apciemojot virtuāli: https://www.facebook.com/MiltuTeatris/ un
https://www.instagram.com/jaunaismiltuteatris/

zvanot režisorei Līgai Miltai , tālrunis – 29157336
rakstot e-pastā: miltuteatris@gmail.com

Daugmales kultūras centrs

Amatierteātris “Daugavas krāces”
Vadītāja: Līga Milta
Tel. 29157336 milta@inbox.lv
Pirmdienās pl.19.00 – 21.30 Daugmales multifunkcionālajā centrā

 

Baldones kultūras centrs

Amatierteātris ``Sudraba nagla``
Moto – Vienkārši Skaidri Kaislīgi
AT Sudraba nagla dalībnieki ir iemīļojuši komēdijas žanru un priecē savu skatītaju ar dzirkstošu humora sajūtu.Repertuārā: A.Banka “Meitiņa”, L.Stumbre “Burvīgie blēži”, V.Kolhaze,R.Cimere “Zivs četratā”, L.Stumbre “Plīvurītis ar punktiņiem”, A.Banka “Kredīts”, “Līgo Silmačos ar saldeno pudeli”.
Šobrīd top M.Kamoleti “Pidžama sešiem jeb garnējums franču gaumē”.
Režisore Zigrīda Ezeriņa

Katlakalna Tautas nams

Katlakalna Improvizācijas teātris
Toms Zvejnieks

E-pasts: tomszvejnieks@gmail.com

https://www.facebook.com/katlkalnaimpro

Katlakalna Improvizācijas teātris apvieno dažādus cilvēkus ar spējām atklāt un pārsteigt gan skatītājus, gan pierādīt sevi dažāda veida improvizētos eksperimentos.

Senioru interešu klubs „Vecie draugi”
Aija Vitmane
Vita Priede

Katlakalna TN Tel. 67938960
e-pasts: aija.vitmane@tvnet.lv
vita.priede@kekava.lv

Mūžizglītības programmā aktīvi darbojas senioru interešu klubs „Vecie draugi”, kurā norisinās izglītojošas un interesantas tikšanās un pasākumus kuplina kultūras programmas gan profesionāļu, gan amatieru sniegumā.

Interešu klubs „Latvisko tradīciju kopa”
Aija Vitmane

Tel.26439276
E-pasts: aija.vitmane@tvnet.lv

Interesentu grupa, kurai tuva latviskā dzīvesziņa un tās apgūšana, pilnveide visās dzīvesziņas apguves un izpausmes formās- caur folkloru, rakstiem, zīmēm, simboliem, tradīcijām- laikrites svētkiem un godiem, cilvēka mūža godiem.