Ķekavas novadpētniecības muzejs

Par muzeju

Ķekavas novadpētniecības muzejs dibināts 1997. gadā. Tā misija ir veidot izpratni par Ķekavas novada vēsturi un rosināt Ķekavas novada iedzīvotāju un tūristu interesi par karikatūrista E. Ozoliņa radošo darbību un karikatūru kā mākslas žanru.

Muzejā apskatāmas trīs pastāvīgās ekspozīcijas:

  • “Ķekavas novada 5 stāsti” atklāj novadnieku dzīvi 20. gs. no kara un padomju laikiem līdz neatkarīgās Latvijas atjaunošanai;
  • “Smejies vesels!” veltīta novadniekam un karikatūristam Edgaram Ozoliņam; tajā var iepazīt mākslinieka radošo devumu, it īpaši – karikatūru kā grafikas neatņemamu sastāvdaļu;
  • “Viņus vieno “Dadzis”” iepazīstina ar 51 karikatūristu, kuru zīmējumi savulaik publicēti humora un satīras žurnālā un kalendārā “Dadzis”. Kopumā aplūkojamas ap 1800 karikatūras un fotogrāfijas no muzeja krājuma.

No 2010. gada muzejā notiek skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!”. Tā noslēgumā kā Galvenā Godalga tiek pasniegta Edgara Ozoliņa piemiņas balva. To saņēmuši arī profesionāli karikatūristi Zemgus Zaharāns, Pāvels Hafizovs, Imants Melgailis, Agris Liepiņš, Gatis Šļūka, Dainis Breikšs, Ludmila Bulikina u. c.

Muzejs piedāvā skolēniem dažādas izglītojošās nodarbības, kuru saturs sasaistīts ar vēstures, mākslas un sociālo zinību stundās plānoto mācību vielu. Nodarbība “Iepazīsti karikatūru kā mākslas žanru!” iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”.

Piedāvājumā ir arī plašs ceļojošo izstāžu klāsts. Tās aptver tematiku par novada vēsturi, personībām un mākslinieku-karikatūristu daiļradi.

Katru gadu muzeja izstāžu zālē iekārtojam vairākas aktuālas tematiskas izstādes par mākslu, kultūru, amatniekiem, novada vēsturi un personībām. Par neatņemamu tradīciju kļuvusi piedalīšanās starptautiskajā pasākumā “Muzeju nakts”. Tās laikā apmeklētāji iepazīst muzeju ar dažādu interesantu aktivitāšu palīdzību.

Muzejs ir piemērots arī personām ar kustību traucējumiem.

 

Muzeja krājums

Muzeja krājuma priekšmetu skaits 2024. gada 1. janvārī: 21078 vienības.

Krājums tiek digitalizēts, ar to var iepazīties  www.nmkk.lv

Krājuma komplektēšanas politika saistās ar Ķekavas novada vēsturi, kultūrvēsturiskiem objektiem, uzņēmumiem un novadniekiem. Viens no ievērojamiem novadniekiem ir grafiķis un karikatūrists Edgars Ozoliņš. Tāpēc nozīmīga loma muzeja krājuma veidošanā un muzeja darbībā ir karikatūrai un Latvijas karikatūristiem.

Kontaktinformācija

Adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

Tālrunis: 25736700

E-pasts: muzejs@kekava.lv

 

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ināra Rumbina muzeja vadītāja inara.rumbina@kekava.lv

28679514

Aija Grīnvalde galvenā krājuma glabātāja aija.grinvalde@kekava.lv

28357696

Inga Paikena izglītojošā un komunikācijas darba vadītāja inga.paikena@kekava.lv 

25736700

Biruta Medne pētnieciskā darba speciālists biruta.medne@kekava.lv

25736700

Darba laiks:

Pirmdiena           Apmeklētājiem slēgts

Otrdiena            10.00 – 17.00

Trešdiena          10.00 – 17.00

Ceturtdiena       10.00 – 19.00

Piektdiena         10.00 – 17.00

Sestdiena           10.00 – 15.00

Svētdiena           Slēgts

Pārējā laikā muzejs atvērts uz iepriekšējiem pieteikumiem.

Pakalpojumi
Pastāvīgās ekspozīcijas

  • “Ķekavas novada 5 stāsti” atklāj novadnieku dzīvi 20. gs. no kara un padomju laikiem līdz neatkarīgās Latvijas atjaunošanai;
  • “Smejies vesels!” veltīta novadniekam un karikatūristam Edgaram Ozoliņam; tajā var iepazīt mākslinieka radošo devumu, it īpaši – karikatūru kā grafikas neatņemamu sastāvdaļu;
  • “Viņus vieno “Dadzis”” iepazīstina ar 51 karikatūristu, kuru zīmējumi savulaik publicēti humora un satīras žurnālā un kalendārā “Dadzis”. Kopumā aplūkojamas ap 1800 karikatūras un fotogrāfijas no muzeja krājuma.

Muzejpedagoģiskās programmas
“Iepazīsti karikatūru kā mākslas žanru!”

Nodarbības gaitā skolēni iepazīs karikatūrai raksturīgos izteiksmes līdzekļus, to lietojumu ideju un satura atklāsmē, kā arī izpildīs radošu uzdevumu, kura tapšanā iedvesmosies no redzētā filmiņās, plakātā un karikatūristu zīmējumos. Nodarbība iekļauta “Skolas somas” projektā.

“Izkrāso pasaku!”

Nodarbības laikā skolēni iepazīstas ar senajiem darba rīkiem un lauku darbiem, izmantojot mūsu novadnieka un mākslinieka Edgara Ozoliņa ilustrētās latviešu tautas pasakas.

“Kas ir muzejs?”

Nodarbība dod iespēju atrast atbildes uz jautājumiem: Kas ir muzejs? Kā priekšmets nonāk muzeja krātuvē un pēc tam izstādē? Programmas dalībnieki iepazīstas ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm, kā arī ar muzeja krātuvi.

“Dzīve pilskalnā”

Programma ir ceļojums laikā uz pagātni, kad pie Daugavas un citām ūdenstilpēm mūsu senči sāka iekārtot nocietinātas apmetnes jeb pilskalnus. Ar ko viņi nodarbojās? Kādus darba rīkus izmantoja un kādas ēkas būvēja? Kur bija lielākā osta pirms Rīgas dibināšanas? To visu varēs uzzināt, piedaloties nodarbībā.

“Kā mainās lietas?”

Nodarbības laikā skolēni iepazīstas ar dažādiem muzeja krājuma priekšmetiem, lai salīdzinātu, kā laikam ritot, ir mainījies to pielietojums un vizuālais izskats mūsdienās.

“No rakstu zīmēm līdz valsts simboliem”

Programmas ietvaros skolēni iepazīstas ar senām rakstu zīmēm un simboliem, kas redzami uz muzeja priekšmetiem, kā arī ar ģerboņu veidošanās vēsturi un analizē sava pagasta, novada un valsts simboliku.

“Baroks un klasicisms arhitektūrā”

Nodarbībā skolēni iepazīst Kristofa Hāberlanda projektēto Doles-Ķekavas un Katlakalna baznīcu arhitektūru, stilu iezīmes, kā arī kristietības simbolus.

“Ķekavas novada 5 stāsti”

Nodarbība Ķekavas novadpētniecības muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, kura atspoguļo 20. gs. vēsturiskos notikumus un novadnieku likteņus. Tie ir stāsti par strēlnieku cīņām Nāves salā, par kolhozu un padomju laikiem, par Atmodas laiku, par Baltijas ceļu un barikādēm un to, ko glabā pūra lāde. Nodarbības laikā, izmantojot eksponēto priekšmetu kartītes, izzina Ķekavas novada vēsturi un veic uzdevumus darba lapās.

“Zemgaļi un lībieši Ķekavas novadā”

Programma piedāvā atraktīvi izzināt, kā dzīvoja senie lībieši un zemgaļi Pļavkiekkalnā, Daugmales pilskalnā un Klaņģukalnā no 5. līdz 10.gs. Nodarbībā skolēni iepazīst Ķekavas novada senvēsturi, izmantojot izstādes par lībiešiem un zemgaļiem Ķekavas novadā materiālus, kur attēlotas senlietas, atrastas arheoloģiskos izrakumos un glabājas LNVM krājumā.

“Latviešu strēlnieku cīņas Ķekavas novadā”

Izmantojot Pirmā pasaules kara notikumu aprakstu fragmentus, kauju shēmas un kartes, skolēni noskaidro strēlnieku cīņu vietas novadā, notikumus Nāves salā un mācās izmantot gāzmaskas.

“Fotogrāfija toreiz un tagad”

Izmantojot fotogrāfiju kā vēstures avotu, skolēni var iepazīt Ķekavas novadu no 20.gs.s. līdz mūsdienām. Skolēni veic uzdevumus, lai izpētītu katra laika perioda raksturīgās iezīmes apģērbā, būvniecībā, lauksaimniecībā, tradīcijās.

“Burtveidola meistars”

Skolēni uzzina par rakstības izcelšanos, burtu konstruēšanu, iniciāļiem. Viņi iepazīst vēsturiskās zīmolu monogrammas, zīmē savu monogrammu no sava vārda un uzvārda pirmajiem burtiem. Nodarbībā izmantoti mākslinieka E. Ozoliņa burtu zīmējumi.

“Skolēnu un jauniešu organizācijas”

Nodarbības laikā skolēni iepazīst dažādas skolēnu un jauniešu organizācijas Latvijā un Ķekavas novadā, kas pastāvējušas jau 20. gs. sākumā un padomju laikos, to darbības virzienus, atšķirīgo un kopīgo.

“Vēstures avoti muzejā”

Nodarbības laikā skolēni iepazīst Ķekavas novadpētniecības muzeju kā dažādu vēstures avotu krātuvi, noskaidro, kā tie tiek glabāti un izmantoti.

“Garlībs Merķelis un latvieši”

Nodarbībā skolēni iepazīs vienu no spilgtākajiem Apgaismības ideju pārstāvjiem Baltijā – rakstnieku un publicistu Garlību Merķeli. Novērtē, G. Merķeļa devumu latviešu literatūras un sabiedriskās domas attīstībā!

“Kas? Kur? Kad? Ķekavas novadā”

Nodarbības laikā skolēni iepazīs Ķekavas novada administratīvo teritoriju, ģērboņus un kultūrvēsturiskos objektus, meklēs to atrašanos uz kartes, papildinās savas zināšanas ar faktiem un vēstures notikumiem.

Ceļojošās izstādes

Konkurss ``Pa-smejies!``
Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!”

Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā ir bagāts un daudzpusīgs novadnieka grafiķa un karikatūrista Edgara Ozoliņa atstātais mantojums. Tāpēc dzima doma par to, ka mūsu muzejs varētu būt tas, kurš Latvijā popularizē karikatūru kā mākslas žanru, sadarbojas ar karikatūristiem, organizē izstādes, pasākumus un karikatūru konkursus un kļūst par muzeju, uz kuru dodas visi, kam ir interese par šo žanru.

No 2010. gada rīkojam E. Ozoliņa piemiņai veltītu skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursu “Pa-smejies!”. Radošā darba forma ir karikatūra, komikss vai šaržs. Vērtējot darbus, tiek ņemts vērā – ideja, aktualitāte, oriģinalitāte. Kā galveno godalgu katrā klašu grupā pasniedzam E. Ozoliņa piemiņas balvu.

Katru gadu skolēniem piedāvājam kādu tematu. Piemēram, “Kaimiņu būšana”, “ Zaļais mežs.. ”, “21. gs. aukle – planšete un viedtālrunis! ”, “ Kas bija vispirms: ola vai vista?”, “Ugunīgais Pērtiķis ”, “Kā melnais runcis apceļo Latviju”, “100 gadi plecos”, “Es-dabas draugs” ,“Reiz uz vientuļas salas…”, “Dižķibele – mājsēde!”.

  1. gadā no 163 Latvijas skolām tika saņemti 1593 zīmējumi par tematu “Melnais kaķis ceļo uz Marsu”.

Konkursa noslēguma pasākums parasti tiek rīkots 1. aprīlī Joku dienā, kad tiek pasniegtas balvas, kad ir iespēja vērot, kā top karikatūra, kā arī izstādē apskatīt skolēnu darbus. E. Ozoliņa piemiņas balvu saņem arī kāds no karikatūristiem. Konkursu atbalsta studija “Karikatūristi.lv”, uzņēmums “Pellija a Gusto” un putnu fabrika “Ķekava”.