1. maijs — trīskārši svētki Latvijai!

  1. 1920. gada 1. maijā pirmoreiz tika sasaukta Latvijas Republikas Satversmes sapulce, kas izstrādāja un 1922. gadā pieņēma valsts pamatlikumu — Satversmi, kura nosaka katra mūsu valsts iedzīvotāja demokrātiskās tiesības — tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, darbu utt.
  2. 2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti. Šajā gadā Latvija virzīja savus kandidātus amatiem Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu tiesā, Pirmās instances tiesā un Revīzijas palātā, kā arī pārstāvjus Eiropas Ekonomiskajā un sociālo lietu komitejā, Reģionu komitejā. Jūnijā Latvijas pilsoņi pirmo reizi piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanās un ievēlēja deviņus deputātus
  3. Maijā Latvijā tiek atzīmēti arī Darba svētki. Gan pasaulē, gan mūsu valstī šos svētkus svin jau vairāk nekā simt gadu un to aktualitāte ir neapstrīdama joprojām. Pirmoreiz par 1. maiju kā nozīmīgu dienu pasaules vēsturē tiek runāts 1886. gadā. 1884. gadā Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas arodbiedrību savienība nolēma iesniegt valdībai prasību par astoņu stundu darbadienas ieviešanu. Tā kā arodbiedrību prasība netika ņemta vērā, 1886. gada 1. maijā aptuveni četrdesmit tūkstoši strādājošo sāka streiku, kas drīz vien izvērtās par vispārēju. 1889. gadā Parīzē sanākušais starptautiskais strādnieku kongress nolēma, ka 1. maijs būs tā diena, kad visās zemēs un pilsētās notiks starptautiskas manifestācijas ar prasību valdībām likuma ceļā noteikt astoņu stundu darbadienu. Kopš tā laika 1. maijs kā strādājošo starptautiskās solidaritātes diena tiek atzīmēts katru gadu. Arī Latvijā, kaut arī pēc mūsu valsts neatkarības atjaunošanas par šiem svētkiem ir mazliet piemirsts. Mūsdienās risinājumu prasa daudzas citas problēmas — strādājošo atalgojums, bezdarba jautājums, zemais iedzīvotāju dzīves līmenis, nepietiekamās sociālās garantijas, demokrātijas neievērošana darba attiecībās u.c.